Gulden Godendrank: Silenus, leraar en metgezel van Dionysos

Silenus heeft zijn bekendere drinkebroer en leermeester Dionysos álles geleerd. Even opfrissen: Dionysos was de God van de dronkenschap. Silenus is de Griekse god van het bier, de biervrienden en de drinkgezelschappen. Geen wonder dat die twee elkaar vonden! Kortom: een God naar ons bierhart!

Natuurlijk heeft Silenus een meer verheven kant. Hij had iets profetisch en hij had ook een goede naam bij de rest van het Griekse Godendom, daarom werd hij met eerbied en bewondering bejegend.

Dikke, kalende, kreupele man met een ezel

Die ernstige kant interesseert ons minder. Het volksgeloof stelde Silenus voor als dikke, kreupele, ietwat ouder wordende man die steeds vergezeld wordt van een aantal Satyrs (een soort ondeugend boswezen) en die gezeten was op een ezel. Verder wordt hij gekenmerkt door een dikke buik, een stompe neus en beginnende kaalheid. Nee, moeders mooiste was Silenus niet. Hij moest het eerder van zijn karakter hebben! Naast een liefde voor muziek had hij onmatige hartstocht voor wijn en bier. En dat vond het Griekse volk véél interessanter.

Dronken duo

Silenus was altíjd dronken. Samen met zijn drinkebroer Dionysos maakte hij de Godenwereld onveilig: geen Godin was nog veilig. Desondanks was het joviale duo, Silenus en Dionysos, erg geliefd. Van Silenus leerde Dionysos caféspelen als ‘een wijnkroes op je neus balanceren’ en ‘hoe een fles wijn openen met je tanden’. In de Trollekelder zou zulks vermaak op goedkeurend gegrom zijn onthaald. Immers, we kennen allemaal wel zo’n figuur als Silenus: lijkt altijd in beschonken toestand maar je vergeeft hem álles omdat je hem zo grappig vindt! Misschien zit hij daar wel?

In dit artikel: , , , , , café