Speakers Corner

Gruut, Speakers corner, Stadsbrouwerij Gruut, Gent

Speakers Corner, een gratis initiatief van gemeenteraadslid Guy Reynebeau en acteur Daan Hugaert, waarbij naar Londens voorbeeld al wie een mening heeft, die mag komen verkondigen.

Elke maand kaarten we een ander onderwerp aan. Luister naar de mening van anderen of neem zelf eens het woord. Iedereen mag er zonder probleem zijn zegje doen.

We verwelkomen je vanaf 11u in Stadsbrouwerij Gruut (Grote Huidevettershoek 10, Gent) elke eerste zondag van de maand.

Gratis inkom.

In dit artikel: , , , café