Trollus Sapiens

Trollen, trollus sapiens, darwin

Nieuwe ontwikkelingen in Darwin’s theorie

Na eeuwen legendes en schrikwekkende verhalen over hen te hebben gehoord, wordt er de laatste decennia nog nauwelijks over de zogenaamde trol gesproken. En dat is best wel vreemd.

Toch geen mythe?

Het blijkt immers dat net deze, in de ogen van sommigen mythische, persoonlijkheden, echt bestaan. Toch werd hun bestaan eeuwenlang ontkend of op zijn minst genegeerd. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het hoongelach waar waarnemingen van ondermeer de Yeti op onthaald werden. Hoe dit mogelijk is zal wel altijd een raadsel blijven. Vooral omdat tegelijkertijd wetenschappers zich gedurende al die tijd het hoofd braken over het invullen van de zogenaamde ‘missing link’ in de evolutietheorie. Tot recent Professor Dr. Insuetum Inspicandus, I’tje voor de vrienden, besloot één plus één op te tellen en zo tot een verrassende aanvulling van die theorie kwam. Gesteund door DNA-onderzoek en het nodige veldwerk kwam hij tot de volgende conclusie.

Een opsplitsing in de evolutie

Zoals algemeen geweten hebben wij allen een gemeenschappelijke voorouder, die gedefiniëerd kan worden als iets tussen aap en mens. Daarna splitste de evolutionaire lijn zich op en ontwikkelden zich enerzijds de ons bekende apensoorten, terwijl anderzijds de mens in rechte lijn verder evolueerde. Nu weten we echter dat na de Neanderthaler ook de ‘mensachtige’ lijn zich verder splitste. Zo ontstonden de maar al te bekende homo sapiens en de tot nu toe onontdekte trollus sapiens. Deze laatste evolueerde verder aan een trager tempo, vandaar sporadische waarneming van de hoger vermelde yeti en consoorten. Ondertussen heeft hij die achterstand echter zo ver ingehaald dat bijna niets hem nog onderscheidt van de homo sapiens sapiens. Vandaag de dag is de trollus sapiens dan ook enkel nog door enkele uiterlijke kenmerken te herkennen. Een snelle blik door de massa om u heen zal duidelijk maken wat we bedoelen.
Maar vrees niet: het legendarische slechte humeur van de doorsnee trol blijkt fel overroepen. Maak dus met een gerust gemoed een afspraak met deze vriendelijke reus en ga samen iets drinken, in de Trollekelder bijvoorbeeld.

Artikel door Katelijne
Contact via thesystem@telenet.be

In dit artikel: , , , café