Trollus Bibendus: de drinkende trol

Iedereen zijn eigen huisdier!

In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht waren hondachtigen niet de enige gedomesticeerde huisdieren. Uit oude bronnen en opgravingen leren we dat, net zoals de homo sapiens, ook de trollus sapiens de universele behoefte aan gezelschap en affectie kende. Zij zochten en vonden hun huisdieren echter in een iets grotere categorie, namelijk de mammoet en later de olifant. Dit was een logische en doordachte keuze: een olifant heeft immers alle positieve karaktereigenschappen die doorgaans aan de hond worden toegeschreven, maar is daarbij slimmer en veel sterker. De olifant is trouwens tot op de dag van vandaag in vele culturen een symbool voor kracht en wijsheid.

Altijd rustig, soms ook vrolijk

Niet zo lang nadat trollen en olifanten een verbond sloten en verder samen door het leven gingen, merkten de eersten dat hun rustige en bedachtzame huisdieren af en toe wel heel vrolijk waren. Op die ogenblikken trompetterden de dieren net iets harder dan gewoonlijk, leken ze zelfs te dansen en hadden ze een grote brede glimlach onder hun slurf. Enige observatie leerde al snel dat dit verschijnsel zich voordeed als en wanneer de olifanten een bepaald soort gegist fruit hadden gegeten. Nieuwsgierig als ze waren vroegen de observatoren zich af of dit zelfde fenomeen zich ook bij trollen zou voordoen. Een experiment werd opgezet en ja hoor: ook trollen werden vrolijk van deze gegiste producten.

Van toevallige vondst naar productie

Een product met een dergelijke uitstraling was net iets te belangrijk om de consumptie te laten afhangen van toevallige vondsten. Bijgevolg experimenteerden de trollen en probeerden ze het gistingsproces te doorgronden en zelf te controleren. Eenmaal dit gelukt was, ontdekten ze min of meer per ongeluk dat ze de gegiste producten ook konden uitpersen om zo een drinkbare substantie te krijgen. Deze noemden ze vervolgens “laetus bibere” (drinkbare blijdschap), een uitdrukking die uiteindelijk zou resulteren in het ons bekende ‘bier’.

Nog later werden experimenten uitgevoerd met het gisten en mengen van verschillende fruitsoorten en andere gewassen om op die manier te komen tot de rijke variatie aan bieren die u vandaag de dag in de trollenkelder wordt aangeboden.

In dit artikel: , café